۰-۱
تاريخ
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۱
۰.۷۴
۷
۴
۸
۱
۰
۵۹,۳%
۵۵۶
۸۰,۸
۵۳,۱%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۰۸
۱۱
۳
۱۵
۲
۰
۴۰,۷%
۳۵۵
۷۳,۸
۴۶,۹%
۶,۹
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تراوالی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
چعب
۴۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین