۲-۰
تاريخ
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۱.۹۶
۱۹
۵
۵
۰
۰
۶۲,۶%
۵۸۳
۸۱,۳
۵۸,۱%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۲۸
۸
۳
۱۴
۵
۰
۳۷,۴%
۳۱۶
۷۱,۸
۴۱,۹%
۶,۷
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چابرادزه
۳۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مختاری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورسونوف
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اندونگ
۹۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روبرتو
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۳۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ساکی
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستم
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین