۰-۲
تاريخ
۰۹ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۴:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۲
۱.۸۵
۱۷
۷
۱۱
۱
۱
۶۱,۵%
۴۹۲
۸۰,۳
۵۵,۴%
۷,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۰۷
۹
۲
۱۵
۱
۰
۳۸,۵%
۲۸۱
۶۴,۱
۴۴,۶%
۶,۵
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلتیچ
۱۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هادی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورسونوف
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اندونگ
۹۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌خواه
۶۴-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روبرتو
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستم
۱۴-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوهی
۳۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین