۲-۳
تاريخ
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۳
۲.۴۷
۱۹
۷
۱۲
۳
۰
۴۸,۵%
۴۴۴
۷۱,۴
۴۵,۷%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۶۷
۶
۳
۴
۱
۰
۵۱,۵%
۴۸۲
۷۵,۷
۵۴,۳%
۷,۰
بهترین عملکرد فردی
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اندونگ
۹۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورسونوف
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۸۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ح احمدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روبرتو
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستم
۱۴-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بارانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بزرگ
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین