۵-۰
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۴:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۷
۸
۲
۹
۱
۰
۳۹,۱%
۳۰۱
۷۷,۱
۵۱,۶%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۵
۲.۹۴
۱۳
۸
۲۱
۱
۰
۶۰,۹%
۵۱۴
۸۴,۴
۴۸,۴%
۸,۲
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکوتی خواه
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۸۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرشوق
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین