۲-۱
تاريخ
۱۷ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
۰.۹۱
۹
۵
۱۱
۴
۱
۴۸,۷%
۴۵۴
۸۰,۲
۴۸,۴%
۶,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۵۰
۸
۳
۹
۲
۰
۵۱,۳%
۴۸۲
۸۱,۷
۵۱,۶%
۸,۰
بهترین عملکرد فردی
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بزرگ
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وطن دوست
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین