۳-۱
تاريخ
۰۲ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۱
۱.۸۶
۱۹
۹
۹
۲
۰
۴۲,۹%
۳۲۴
۷۶,۵
۵۲,۷%
۷,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱.۱۷
۶
۴
۱۹
۴
۰
۵۷,۱%
۴۶۹
۸۱,۹
۴۷,۳%
۶,۷
بهترین عملکرد فردی
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوگ
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۸۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوهی
۳۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بارانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهری نژاد
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۹۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۹۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دانشگر
۵۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین