۲-۲
تاريخ
۱۱ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۱.۷۵
۱۶
۶
۱۳
۱
۰
۷۴,۸%
۷۰۸
۸۶,۹
۵۲,۲%
۸,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۰۱
۷
۳
۷
۴
۱
۲۵,۲%
۲۰۱
۶۸,۲
۴۷,۸%
۶,۲
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهویی
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سورگی
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهمیی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین