۱-۰
تاريخ
۱۴ مهر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۱۴
۸
۱
۱۴
۲
۱
۵۸,۷%
۴۰۷
۷۴,۷
۵۰,۰%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۲.۳۱
۱۳
۴
۱۳
۲
۰
۴۱,۳%
۲۷۰
۶۸,۹
۵۰,۰%
۷,۳
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پسندیده
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیندار
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منشا
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باویه
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین