۰-۰
تاريخ
۱۹ مرداد ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۲۲
۷
۱
۱۵
۳
۰
۳۹,۸%
۳۳۰
۷۲,۴
۵۶,۲%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۷
۵
۲
۱۴
۵
۱
۶۰,۲%
۵۲۶
۸۱,۹
۴۳,۸%
۷,۴
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پسندیده
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دیندار
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عدنان
۵۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ترکمان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین