۱-۱
تاريخ
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۹
۹
۴
۱۲
۲
۰
۳۷,۴%
۲۹۹
۶۷,۹
۴۲,۹%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۱۶
۱۲
۴
۳
۰
۰
۶۲,۶%
۵۷۰
۸۱,۲
۵۷,۱%
۶,۳
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسفندیاری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۳۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گلشنی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین