مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهرداد رضایی -- --
امید لطیفی -- --
لوسیانو پریرا -- --
مهدی ترکمان -- --
جفرسون باهیا -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صوفیانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
لک
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صوفیانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
لک
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رضایی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ حسینی
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ باقری
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ آذرباد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ باهیا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ پریرا
۳۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ توکلی
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ محبی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ امام‌علی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ تیموری
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلیمان‌زاده
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ کریم‌ زاده
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ ترکمان
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ جعفری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ سلیمی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ نصیری
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ اسلامی‌خواه
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ لطیفی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ منشا
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ درویشی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۳۶
۱ محمدی‌مهر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ربیع‌زاده
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رضایی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۲ حسینی
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۳ باقری
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۴ آذرباد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۵ باهیا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۶ پریرا
۳۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۷ توکلی
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۸ محبی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۹ امام‌علی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۰ تیموری
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۱ سلیمان‌زاده
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۲ کریم‌ زاده
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۳ ترکمان
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۴ جعفری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۵ سلیمی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۶ نصیری
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۷ اسلامی‌خواه
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۸ لطیفی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۹ منشا
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۰ درویشی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۴,۳۶
۲۱ محمدی‌مهر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ صادقی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ ربیع‌زاده
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رضایی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ حسینی
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ باقری
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ آذرباد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ باهیا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ پریرا
۳۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ توکلی
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ محبی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ امام‌علی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ تیموری
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلیمان‌زاده
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ کریم‌ زاده
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ ترکمان
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ جعفری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ سلیمی
۲۶-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ نصیری
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ اسلامی‌خواه
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ لطیفی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ منشا
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ درویشی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۴,۳۶
۱ محمدی‌مهر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ربیع‌زاده
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | تنها دو تیم در پایان هفته پانزدهم فقط ۴ گل خورده داشته اند استقلال خوزستان لیگ پانزدهم مس رفسنجان لیگ بیست و دوم

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

توییت | مس رفسنجان تا هفته چهاردهم تنها ۴ گل خورده که این کمترین گل خورده یک تیم تا این مقطع از فصل در تاریخ لیگ برتر است.

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

توییت | مس، اولین تیمی است که این فصل در ورزشگاه آزادی به استقلال گل زد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸