مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
لوسیانو پریرا -- --
مهدی حسینی -- --
مهرداد رضایی -- --
شاهین توکلی -- --
محمدحسین کریم‌ زاده -- --
پاس گل
محسن آذرباد --
رامتین سلیمان‌زاده --
حسن جعفری --
خشونت
شاهین توکلی -- --
لوسیانو پریرا -- --
حسن جعفری -- --
میثم تیموری -- --
محسن آذرباد -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صوفیانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
لک
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صوفیانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
لک
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ کریم‌ زاده
۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ رضایی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ باقری
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حسینی
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ آذرباد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ توکلی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ پریرا
۳۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ تیموری
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ امام‌علی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ باهیا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ جعفری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ سلیمان‌زاده
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ نصیری
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ ترکمان
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ لطیفی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ اسلامی‌خواه
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ منشا
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ محبی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ زارعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ محمدی‌مهر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ربیع‌زاده
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سلیمی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ منصوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ کریم‌ زاده
۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۲ رضایی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۳ باقری
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۴ حسینی
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۵ آذرباد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۶ توکلی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۷ پریرا
۳۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۸ تیموری
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۹ امام‌علی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۰ باهیا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۱ جعفری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۲ سلیمان‌زاده
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۳ نصیری
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۴ ترکمان
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۵ لطیفی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۶ اسلامی‌خواه
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۷ منشا
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۸ محبی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۹ زارعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ محمدی‌مهر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ صادقی
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ ربیع‌زاده
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۳ سلیمی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۴ منصوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ کریم‌ زاده
۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ رضایی
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ باقری
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حسینی
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ آذرباد
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ توکلی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ پریرا
۳۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ تیموری
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ امام‌علی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ باهیا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ جعفری
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ سلیمان‌زاده
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ نصیری
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ ترکمان
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ لطیفی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ اسلامی‌خواه
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ منشا
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ محبی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ زارعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ محمدی‌مهر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ربیع‌زاده
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سلیمی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ منصوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مس، اولین تیمی است که این فصل در ورزشگاه آزادی به استقلال گل زد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸