۰-۵
تاريخ
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۵
۳.۴۵
۲۱
۱۱
۹
۱
۰
۶۲,۱%
۵۱۱
۸۸,۵
۴۹,۰%
۷,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۵۳
۱۴
۶
۹
۳
۱
۳۷,۹%
۲۷۴
۷۴,۸
۵۱,۰%
۶,۳
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۷۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۹۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرناندز
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
علی‌نژاد
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۳۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م. فلاح
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلشنی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین