۱-۱
تاريخ
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۰.۹۲
۵
۲
۱۵
۳
۰
۳۹,۹%
۳۳۲
۷۴,۱
۴۱,۳%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۵۴
۱۴
۴
۱۱
۴
۰
۶۰,۱%
۵۲۱
۸۱,۰
۵۸,۷%
۷,۲
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خالدآبادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۶۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میری
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدامرادی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.شجاعی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۲۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شاکری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وسلی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین