۰-۰
تاريخ
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۰
۰.۶۴
۷
۱
۲۱
۲
۰
۶۰,۹%
۴۸۹
۷۸,۵
۵۲,۴%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۸۷
۹
۲
۱۲
۱
۰
۳۹,۱%
۲۹۰
۶۹,۰
۴۷,۶%
۷,۳
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بدرقه
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۳۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
معصومی
۹۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مختاری
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین