ذوب آهن

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدرضا سلیمانی -- --
محمدحسین اسلامی -- --
آرمان اکوان -- --
صادق صادقی -- --
سجاد آشوری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فرعباسی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
پ.جعفری
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فرعباسی
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
پ.جعفری
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ اسلامی
۲۱-AM-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ سلیمانی
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ اکوان
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ قاسمی
۳۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آشوری
۳۰-ST-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ قریشی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ صادقی
۳۰-CM-,AM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ ن.محمدی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ پورعلی
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ معصومی
۲۷-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ سلطانی‌مهر
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ نورمحمدی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ طاهری نژاد
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ جعفری
۲۶-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ جدی
۲۴-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ فرامرزی
۲۹-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ سیف‌اللهی
۳۲-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مداحی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ پنجشنبه
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ باقرپسند
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ صدقی
۲۷-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ابراهیم‌زاده
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ درخشان‌مهر
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ سالاری
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ نفری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضازاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورهاشم
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بیدوف‌
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ مختاری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ گودرزی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۲ اسلامی
۲۱-AM-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۳ سلیمانی
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۴ اکوان
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۵ قاسمی
۳۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۶ آشوری
۳۰-ST-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ قریشی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۸ صادقی
۳۰-CM-,AM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۹ ن.محمدی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۰ پورعلی
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۱ معصومی
۲۷-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۲ سلطانی‌مهر
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۳ نورمحمدی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ طاهری نژاد
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۵ جعفری
۲۶-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۶ جدی
۲۴-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۷ فرامرزی
۲۹-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۸ سیف‌اللهی
۳۲-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۹ مداحی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۲۰ پنجشنبه
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۲۱ باقرپسند
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۲۲ صدقی
۲۷-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۳ ابراهیم‌زاده
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۲۴ درخشان‌مهر
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۵ سالاری
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۶ نفری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ رضازاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ پورهاشم
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ بیدوف‌
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۰ مختاری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۱ گودرزی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ اسلامی
۲۱-AM-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ سلیمانی
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ اکوان
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ قاسمی
۳۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آشوری
۳۰-ST-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ قریشی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ صادقی
۳۰-CM-,AM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ ن.محمدی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ پورعلی
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ معصومی
۲۷-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ سلطانی‌مهر
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ نورمحمدی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ طاهری نژاد
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ جعفری
۲۶-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ جدی
۲۴-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ فرامرزی
۲۹-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ سیف‌اللهی
۳۲-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مداحی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ پنجشنبه
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ باقرپسند
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ صدقی
۲۷-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ابراهیم‌زاده
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ درخشان‌مهر
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ سالاری
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ نفری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضازاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورهاشم
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بیدوف‌
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ مختاری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ گودرزی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | عالیشاه با زدن ۶ گل به هیچ تیمی بیشتر از ذوب‌آهن در لیگ برتر گل نزده است

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | رکورد بیشترین برد در یک شهر (مهمان): ذوب‌آهن با 13 برد در اهواز.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | ذوب‌آهن برای ششمین بازی متوالی گل نزد (بدترین آمار فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | ذوب‌آهن با زدن ۸ گل از پشت محوطه جریمه رکورددار لیگ بیستم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۳