ذوب آهن

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
نادر محمدی -- --
پوریا پورعلی -- --
سجاد جعفری -- --
صادق صادقی -- --
آرمان قاسمی -- --
پاس گل
خشونت
نادر محمدی -- --
آرمان قاسمی -- --
صادق صادقی -- --
سعید باقرپسند -- --
محمد قریشی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فرعباسی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فرعباسی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
پ.جعفری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قاسمی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ قریشی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ اکوان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ پورعلی
۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ صدقی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ اسلامی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ ابراهیم‌زاده
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ جعفری
۲۵-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ صادقی
۳۰-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ آشوری
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ جدی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ باقرپسند
۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ سالاری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ ن.محمدی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
۱ رضازاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پنجشنبه
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مداحی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پناهی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نورمحمدی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ درویشی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلیمانی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فرامرزی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورهاشم
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلطانی‌مهر
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قاسمی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۲ قریشی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۳ اکوان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۴ پورعلی
۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۵ صدقی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۶ اسلامی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۷ ابراهیم‌زاده
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۸ جعفری
۲۵-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۹ صادقی
۳۰-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۰ آشوری
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱۱ جدی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۲ باقرپسند
۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱۳ سالاری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱۴ ن.محمدی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
۱۵ رضازاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۶ پنجشنبه
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۷ مداحی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۸ پناهی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ نورمحمدی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ درویشی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ سلیمانی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ فرامرزی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ پورهاشم
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ سلطانی‌مهر
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قاسمی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ قریشی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ اکوان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ پورعلی
۲-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ صدقی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ اسلامی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ ابراهیم‌زاده
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ جعفری
۲۵-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ صادقی
۳۰-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ آشوری
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ جدی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ باقرپسند
۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ سالاری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ ن.محمدی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
۱ رضازاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پنجشنبه
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مداحی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پناهی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نورمحمدی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ درویشی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلیمانی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فرامرزی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورهاشم
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلطانی‌مهر
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | رکورد بیشترین برد در یک شهر (مهمان): ذوب‌آهن با 13 برد در اهواز.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | ذوب‌آهن برای ششمین بازی متوالی گل نزد (بدترین آمار فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | ذوب‌آهن با زدن ۸ گل از پشت محوطه جریمه رکورددار لیگ بیستم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

توییت | محمد عباس‌زاده در لیگ برتر به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از شهاب گردان گل نزده است (۳گل)

۱۴۰۰/۰۴/۰۹