۱-۱
تاريخ
۱۹ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۰.۶۴
۱۲
۴
۸
۰
۰
۵۷,۱%
۴۶۹
۷۸,۰
۵۴,۱%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۰۱
۱۲
۵
۱۵
۲
۰
۴۲,۹%
۳۳۷
۷۳,۰
۴۵,۹%
۶,۶
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۳۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۹۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۹۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نریمان‌جهان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۳۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهیم
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یحیی‌زاده
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین