۰-۰
تاريخ
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۰
۰.۶۲
۱۱
۱
۹
۰
۰
۶۱,۵%
۴۸۱
۷۹,۶
۵۳,۵%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۷۰
۵
۱
۱۶
۳
۱
۳۸,۵%
۲۸۲
۶۷,۰
۴۶,۵%
۶,۸
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کعبی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین