۰-۲
تاريخ
۱۵ دی ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۲
۱.۳۳
۱۵
۶
۱۳
۲
۰
۵۹,۳%
۵۵۱
۷۹,۹
۵۲,۲%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۵۷
۱۱
۰
۱۱
۲
۱
۴۰,۷%
۳۴۹
۶۸,۵
۴۷,۸%
۶,۳
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محبی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوکلو
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین