۲-۰
تاريخ
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۱.۰۵
۲۲
۵
۵
۱
۰
۶۵,۷%
۵۸۰
۸۰,۲
۴۹,۱%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۴۲
۷
۴
۱۵
۱
۰
۳۴,۳%
۲۷۵
۶۵,۱
۵۰,۹%
۷,۱
بهترین عملکرد فردی
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۳۲-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوئل
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاپاتا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفیا
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۹۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقاجانپور
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین