۱-۱
تاريخ
۰۸ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۹
۱۲
۲
۱۴
۴
۰
۵۷,۴%
۴۸۹
۷۶,۷
۴۸,۴%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۰۷
۶
۳
۱۸
۲
۰
۴۲,۶%
۳۴۵
۷۴,۵
۵۱,۶%
۶,۷
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شعبانلو
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مومنی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صیاد
۵۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرامرزی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین