۲-۲
تاريخ
۰۸ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید باهنر
آمار کلی بازی
۲
۰.۳۵
۵
۲
۱۳
۱
۰
۳۷,۷%
۲۷۰
۷۰,۴
۴۴,۳%
۶,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۲.۴۹
۱۴
۳
۱۱
۰
۰
۶۲,۳%
۴۸۲
۸۵,۵
۵۵,۷%
۷,۴
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهدادنژاد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوست‌دار
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینلی
۱۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بزرگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۵۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قاسمی‌نژاد
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین