امیرحسین عسگری

پست: مدافع شماره پیراهن: ۸۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
مس کرمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۷
هفته سوم
استقلال/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته چهارم
مس کرمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته پنجم
نساجی/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
هفته ششم
مس کرمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته هفتم
فولاد/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته نهم
آلومینیوم اراک/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
هفته دهم
مس کرمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته یازدهم
پرسپولیس/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته دوازدهم
مس کرمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته سیزدهم
تراکتور/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
مس کرمان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته پانزدهم
سپاهان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته هجدهم
مس کرمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
مس کرمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
ملوان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین