آرمان شهدادنژاد

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نفت مسجدسلیمان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته دوم
مس کرمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته سوم
استقلال/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته چهارم
مس کرمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته پنجم
نساجی/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته پانزدهم
سپاهان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته شانزدهم
مس کرمان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته هفدهم
پیکان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته هجدهم
مس کرمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته نوزدهم
گل گهر/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیستم
مس کرمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیست و یکم
ذوب آهن/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته بیست و دوم
مس کرمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و سوم
هوادار/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین