۱-۱
تاريخ
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
۰.۷۵
۱۰
۳
۹
۴
۰
۵۷,۹%
۵۳۲
۸۵,۳
۴۶,۰%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۱۹
۶
۲
۱۰
۳
۰
۴۲,۱%
۳۷۷
۸۱,۷
۵۴,۰%
۷,۱
بهترین عملکرد فردی
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نت
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رجبی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسفندیاری
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین