۰-۰
تاريخ
۰۹ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۰
۱.۳۷
۱۶
۵
۱۴
۲
۰
۶۱,۱%
۵۲۶
۸۰,۴
۵۳,۸%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۳
۵
۰
۶
۲
۰
۳۸,۹%
۳۱۲
۶۶,۷
۴۶,۲%
۶,۷
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۵۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خاقانی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ژستد
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آمونوف
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۸۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امیری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین