نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
عماد میرجوان -- --
کرار جاسم محمد -- --
امیر روستایی -- --
میثم نقی‌زاده -- --
مهران امیری -- --
پاس گل
مجید عیدی --
مصطفی ناییج‌پور --
خشونت
هاتف نادری -- --
محمد بلبلی -- --
علیرضا دغاغله -- --
سجاد حیدری -- --
محمد طیبی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
محسن‌زاده
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
پورمحمد
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
محسن‌زاده
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
پورمحمد
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ احمدی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ لطفی
۳۲-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ عیدی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ مجدمی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نقی‌زاده
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ناییج‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ امیری
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دغاغله
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ بلبلی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ نادری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ روستایی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خادم‌پور
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ هدایتیان
۲۴-LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ کرار
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ حیدری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ آشوری
۲۹-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
۱ بارانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرداری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادی‌فرد
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عسکری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شربتی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریعتی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ محسن‌زاده
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ تاییدی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مقتدایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قاسمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ نورمحمدی
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ دشتی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سیف‌اللهی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ دهقان‌نژاد
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ احمدی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۲ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۳ لطفی
۳۲-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۴ عیدی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۵ مجدمی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۶ نقی‌زاده
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۷ ناییج‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۸ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۹ امیری
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۰ دغاغله
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۲ بلبلی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۳ نادری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۴ روستایی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۵ خادم‌پور
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱۶ هدایتیان
۲۴-LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱۷ کرار
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱۸ حیدری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱۹ آشوری
۲۹-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
۲۰ بارانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ سرداری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ مرادی‌فرد
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ کریمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ عسکری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ شربتی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ شریعتی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ محسن‌زاده
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ تاییدی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ مقتدایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ قاسمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۳۲ نورمحمدی
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۳۳ دشتی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۴ سیف‌اللهی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۵ دهقان‌نژاد
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ احمدی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ لطفی
۳۲-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ عیدی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ مجدمی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نقی‌زاده
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ناییج‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ عبداله‌زاده
۲۸-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ امیری
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دغاغله
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ بلبلی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ نادری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ روستایی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خادم‌پور
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ هدایتیان
۲۴-LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ کرار
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ حیدری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ آشوری
۲۹-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
۱ بارانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرداری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادی‌فرد
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عسکری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شربتی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریعتی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ محسن‌زاده
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ تاییدی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مقتدایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قاسمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ نورمحمدی
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ دشتی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سیف‌اللهی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ دهقان‌نژاد
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نفت مسجدسلیمان در این فصل هنوز با محمود فکری گل نخورده است (3 بازی)

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

توییت | طلسمی که باقی ماند: نفت مسجدسلیمان تا به حال در اصفهان به سپاهان گل نزده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | نفت مسجدسلیمان (تا پایان نیم‌فصل) با زدن ۵ گل از روی کرنر رکوددار لیگ بیستم است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | نفت مسجدسلیمان برای نخستین بار موفق به پیروزی برابر سپاهان در لیگ برتر شد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | مجتبی حسینی ۳ مرتبه مقابل پرسپولیس قرار گرفته که هیچگاه بازنده نبوده است.

۱۳۹۹/۰۹/۰۶