نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
عماد میرجوان -- --
مهدی هاشم‌نژاد -- --
امیر روستایی -- --
پیمان میری -- --
هاتف نادری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
محسن‌زاده
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
پورمحمد
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
صادقی
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۶
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
محسن‌زاده
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
پورمحمد
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
صادقی
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۶

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ لطفی
۳۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ عیدی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ نقی‌زاده
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ باقری
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مرادی‌فرد
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مجدمی
۲۵-AM-,DM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ هاشم‌نژاد
۲-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ امیری
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ احمدی
۲۱-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ روستایی
۲۴-ST-,AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ دغاغله
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ الجبوری
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ میری
۲۹-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ حیدری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ ناییج‌پور
۲۶-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ بلبلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مردانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ مقتدایی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ هدایتیان
۲۴-LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ مشایخ
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خادم‌پور
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ اسدی
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کرار
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ آشوری
۲۹-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
۱ محسن‌زاده
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرداری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ تاییدی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عسکری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریعتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بارانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شربتی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ دشتی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ قاسمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ نورمحمدی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ دهقان‌نژاد
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سیف‌اللهی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آهنی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ لطفی
۳۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۲ عیدی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۳ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۴ نقی‌زاده
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۵ باقری
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۶ مرادی‌فرد
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۷ مجدمی
۲۵-AM-,DM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۸ هاشم‌نژاد
۲-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۹ امیری
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۰ احمدی
۲۱-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۱ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۲ روستایی
۲۴-ST-,AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۳ دغاغله
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۴ الجبوری
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۵ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۶ میری
۲۹-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۷ حیدری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۸ ناییج‌پور
۲۶-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۹ بلبلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۰ مردانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۲ مقتدایی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۳ نادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۴ هدایتیان
۲۴-LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۵ مشایخ
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۶ خادم‌پور
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۷ اسدی
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۸ کرار
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۲۹ آشوری
۲۹-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
۳۰ محسن‌زاده
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ سرداری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ کریمی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ تاییدی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ عسکری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ پاپی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۶ شریعتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۷ بارانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۸ شربتی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۹ دشتی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۴۰ قاسمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۴۱ نورمحمدی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۴۲ دهقان‌نژاد
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۴۳ سیف‌اللهی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۴۴ آهنی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ لطفی
۳۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ عیدی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ نقی‌زاده
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ باقری
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مرادی‌فرد
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مجدمی
۲۵-AM-,DM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ هاشم‌نژاد
۲-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ امیری
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ احمدی
۲۱-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ روستایی
۲۴-ST-,AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ دغاغله
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ الجبوری
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ طیبی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ میری
۲۹-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ حیدری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ ناییج‌پور
۲۶-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ بلبلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مردانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ مقتدایی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ هدایتیان
۲۴-LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ مشایخ
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خادم‌پور
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ اسدی
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کرار
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ آشوری
۲۹-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
۱ محسن‌زاده
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرداری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ تاییدی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عسکری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریعتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بارانی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شربتی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ دشتی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ قاسمی
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ نورمحمدی
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ دهقان‌نژاد
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سیف‌اللهی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آهنی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نفت مسجدسلیمان برای هفتمین بازی متوالی باخت (رکورد فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | عماد میرجوان با ۹ گل بهترین گلزن نفت‌مسجدسلیمان در ادوار لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۱۰/۰۳

توییت | نفت مسجدسلیمان در این فصل هنوز با محمود فکری گل نخورده است (3 بازی)

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

توییت | طلسمی که باقی ماند: نفت مسجدسلیمان تا به حال در اصفهان به سپاهان گل نزده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | نفت مسجدسلیمان (تا پایان نیم‌فصل) با زدن ۵ گل از روی کرنر رکوددار لیگ بیستم است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵