علی محسن‌زاده

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۳۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
پدیده/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته چهارم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته هفتم
پرسپولیس /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته هشتم
هوادار/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته دهم
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته یازدهم
نفت مسجدسلیمان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته دوازدهم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته سیزدهم
نفت مسجدسلیمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۷
هفته هفدهم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته بیستم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۴
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته بیست و دوم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۳
هفته بیست و پنجم
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و ششم
فجر سپاسی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته بیست و هشتم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و نهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته سی ام
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین