۰-۰
تاريخ
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۰.۷۸
۲۳
۳
۱۲
۲
۱
۶۲,۴%
۵۰۶
۸۴,۴
۵۱,۹%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۶۹
۶
۳
۱۶
۳
۰
۳۷,۶%
۲۸۸
۷۵,۳
۴۸,۱%
۶,۷
بهترین عملکرد فردی
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۵۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منصوری
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.شجاعی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین