۳-۱
تاريخ
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۵
۱۵
۲
۱۶
۲
۱
۵۵,۶%
۴۷۶
۸۲,۴
۴۶,۸%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۲.۷۳
۱۶
۸
۱۴
۴
۰
۴۴,۴%
۳۴۷
۷۹,۳
۵۳,۲%
۷,۷
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.شجاعی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طاهرخانی
۵۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خطیر
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۴۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین