۱-۱
تاريخ
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۴:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۱.۲۶
۹
۲
۱۵
۴
۰
۵۴,۴%
۳۴۹
۶۸,۵
۵۳,۶%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۶
۱۱
۲
۲۱
۳
۰
۴۵,۶%
۲۸۲
۶۱,۳
۴۶,۴%
۶,۷
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حق‌شناس
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۱۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قاضی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داجلیری
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الرشیدی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمانی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین