۱-۰
تاريخ
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۰.۱۶
۷
۱
۱۹
۳
۰
۵۷,۶%
۴۴۹
۷۳,۳
۵۰,۵%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۴۷
۱۰
۵
۱۶
۳
۰
۴۲,۴%
۲۶۸
۶۷,۹
۴۹,۵%
۷,۳
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
حسین صادقی هوادار -- --
محمد حسینی هوادار -- --
وحید محمدزاده آلومینیوم اراک -- --
فرزاد جعفری هوادار -- --
مهرداد بایرامی آلومینیوم اراک -- --
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میلاد.ا
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیدی‌فر
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حق‌شناس
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.ج.محمدی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین