۰-۰
تاريخ
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید زینلی
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۲
۱۱
۰
۱۲
۲
۱
۵۲,۷%
۳۳۸
۷۵,۷
۶۰,۸%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۵
۷
۱
۱۱
۳
۰
۴۷,۳%
۲۸۱
۷۲,۶
۳۹,۲%
۶,۷
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الرشیدی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمانی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خادم‌پور
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین