۲-۱
تاريخ
۲۷ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
ثامن الامه
آمار کلی بازی
۱
۶
۴
۱۱
۲
۰
۴۵,۸%
۵۲,۹%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۴
۳
۱۱
۲
۰
۵۴,۲%
۴۷,۱%
۷,۵
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۱۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلامت
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قریشی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین