۳-۱
تاريخ
۲۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۱
۱.۷۳
۱۴
۵
۹
۰
۰
۵۳,۰%
۴۳۸
۷۸,۸
۵۷,۳%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱.۴۳
۱۰
۵
۱۹
۲
۰
۴۷,۰%
۳۶۶
۷۶,۰
۴۲,۷%
۷,۵
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منظمی
۴۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۷-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
باقرپسند
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمودی
۶۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۸۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
واسعی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین