۱-۱
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
۹
۳
۱۳
۳
۰
۵۴,۳%
۵۰,۷%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۶
۲
۱۸
۱
۰
۴۵,۷%
۴۹,۳%
۷,۱
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کشاورز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۸۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوکبی
۶۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۷۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۵۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۲۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زامهران
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین