۰-۲
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۲
۷
۴
۱۲
۳
۰
۳۹,۹%
۴۵,۰%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۷
۱
۱۱
۲
۰
۶۰,۱%
۵۵,۰%
۶,۷
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میری
۹۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر. ح
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صفرزاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدآبادی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. محمدزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین