۱-۰
تاريخ
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
۱۴
۶
۱۴
۲
۰
۴۹,۹%
۵۶,۵%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۶
۲
۱۴
۰
۰
۵۰,۱%
۴۳,۵%
۷,۱
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۳۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۱۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صفرزاده
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدآبادی
۱۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ربیع‌زاده
۸۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامور
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین