۲-۱
تاريخ
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۱
۱۳
۷
۱۸
۲
۱
۵۲,۹%
۵۲,۲%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۷
۲
۱۷
۳
۱
۴۷,۱%
۴۷,۸%
۷,۳
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م. کریمی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین