۳-۲
تاريخ
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
۱۱
۵
۱۹
۲
۰
۴۵,۰%
۴۴,۹%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱۱
۵
۱۰
۲
۱
۵۵,۰%
۵۵,۱%
۷,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حاتمی
۲۴-CF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نقی‌زاده
۱۶-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامور
۶-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین