۳-۱
تاريخ
۲۹ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۴:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
۱۳
۳
۱۸
۲
۰
۶۰,۰%
۵۲,۱%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۸
۴
۲۰
۳
۰
۴۰,۰%
۴۷,۹%
۷,۸
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حاجی‌صفی
۲۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین