۱-۲
تاريخ
۰۴ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۲
۱۱
۵
۱۶
۴
۰
۴۵,۰%
۴۱,۴%
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۶
۵
۱۷
۳
۰
۵۵,۰%
۵۸,۶%
۷,۰
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زبیدی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م. قنبری
۲۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین