۱-۳
تاريخ
۱۶ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۳
۱۲
۵
۱۶
۲
۰
۴۱,۹%
۴۷,۱%
۷,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۶
۵
۲۰
۶
۰
۵۸,۱%
۵۲,۹%
۶,۸
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محبی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایزدی
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۹۹-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی‌فر
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاپی
۱۵-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الغسانی
۱۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین