۰-۱
تاريخ
۰۱ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۲۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۴
۱۵
۰
۰
۶۲,۸%
۵۰,۹%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱
۰
۶
۲
۰
۳۷,۲%
۴۹,۱%
۶,۴
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شجاعی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۳۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۷۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غبیشاوی
۸۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین