۳-۲
تاريخ
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۸۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تاییدی
۳۱-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفیا
۲۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-Target
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین