۲-۱
تاريخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  سالاری
  ۱۳-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اهل‌شاخه
  ۴۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مطلق‌زاده
  ۸۸-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حنفی
  ۷۲-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهامی
  ۳۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رحمانی
  ۹-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فراهانی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورعلی
  ۸۸-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کمندانی
  ۲۵-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۸-CF1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۲۰-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۲-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر