۲-۱
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۹-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین