۱-۱
تاريخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۶:۵۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: امام علی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فراهانی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۲-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶۰-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمود‌آبادی
  ۱۳-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  برزای
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۲۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۸-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کمندانی
  ۲۵-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورعلی
  ۸۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  مظاهری
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیکدری‌نژاد
  ۷۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خانزاده
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  یوری
  ۱۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فخرالدینی
  ۶۹-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسدی
  ۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایمانی
  ۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دژاگه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاجی‌صفی
  ۲۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمزاوی
  ۲۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شکاری
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهری
  ۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر