۰-۲
تاريخ
۲۲ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیخ‌ویسی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین