۰-۰
تاريخ
۰۹ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین