۲-۰
تاريخ
۲۹ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۹۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۱۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامور
۱۴-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین